ترمز !

 

بعد از اینکه آن خبرنگار عراقی کفش هایش را به سمت جرج بوش پرت کرد تحلیل های مختلفی در ذهنم شکل گرفت که گاه به شجاعت و گاه به حماقت آن خبر نگار ختم می شد. در نهایت اما تحلیلی که در ذهنم جا خوش کرد و ماند این بود که کار آن خبر نگار ستودنی و شجاعانه بوده است چرا که بوش رییس دولتی بود که کشورش را اشغال کرده است.البته راستش خیلی علاقه ای به ابراز این عقیده نداشتم و فقط درون خودم مانده بود که آن خبرنگار جسور و شجاع از حق خود و ملتش دفاع کرده. این را داشته باشید تا اینکه ...

چند روز پیش تیتر مطلبی را در یکی از سایت ها خواندم با این مضمون که از آن خبرنگار عراقی سوال کرده بود آیا اگر صدام هم بود جرات داشتی کفش هایت را به سمت او هم پرتاب کنی ؟

راستش یکباره ترمزم کشیده شد. به این فکر کردم که واقعا آدم ها در چه شرایطی پررو و گستاخ می شوند و در چه شرایطی مودب و سر به زیر و تابع ! واقعا اگر آن خبرنگار به سمت صدام کفش پرت می کرد چه می شد ؟ صدام با او چه می کرد ؟ اصلا چه می کردش را بی خیال ! آیا جرات چنین کاری را داشت ؟

نداشت! شک نکنید که نداشت! صدام او و خاندانش را تکه تکه می کرد ! زنده به گور می کرد ! یا آتش می زد ! آن خبرنگار مطمئن بود که بوش و ایادی اش این کاره نیستند! همین شد که جسور شد و رو زیاد کرد .حالا من با او کاری ندارم ! با خودم و امثال خودم کار دارم که ما هم در چنین شرایطی رویمان را زیاد می کنیم و حماقت بی حد و مرز آن خبرنگار را به شجاعت و جسارت تفسیر می کنیم.

وقتی که دوباره و چند باره این سوال را تکرار می کنم غم عجیبی وجودم را فرا می گیرد. آیا آن خبرنگار جرات داشت به سمت صدام هم کفش پرت کند ؟ شما هم تکرار کنید ببینید دلتان به حال آزادی نمی سوزد؟

نه این که شباهتی بین جملات بالا و این چیزی که می خواهم بگویم باشد اما نمی دانم چرا یاد مملکت خودمان افتادم. خاتمی و احمدی نژاد! چطور زمان خاتمی ریختند خیابان ها و در واقعه ی کوی دانشگاه پروژه ی عبور از خاتمی را کلید زدند و شعار می دادند خاتمی حیا کن ... و حالا در زمان احمدی نژاد ماست ها را کیسه کرده اند و پروژه ی تعظیم به احمدی نژاد را آغاز کرده اند! حالا آن دانشجویان شجاعی که به خاتمی فحش می دادند و تظاهرات راه می انداختند کجا هستند؟

چرا مرز شجاعت و حماقت آنقدر باریک است که تشخیص شان از هم حتی از پس روشنفکر ترین اقشار جامعه هم بر نمی آید؟

پیوست مرتبط: ایا جرات پرت کردن کفشت به سوی صدام را هم داشتی؟

پیوست مرتبط : نامه استاندار فارس به محمد خاتمی

پیوست مرتبط : فروش لباس زنانه توسط مردها ممنوع شد!

بی ربط : هنرپیشه ی ایرانی هندی سریال لاست

/ 0 نظر / 10 بازدید