مقایسه توسعه شهری تهران و کوالالامپور

مقایسه توسعه شهری تهران و کوالالامپور
به قضاوت تصویر

توسعه شهری و بهبود اوضاع شهرها در ایران به نسبت سایر کشورهای آسیایی از پیشینه قدیمی تری برخوردار است . متاسفانه در دوره هایی از تاریخ کشور  با رکود در شهر سازی روبرو بودیم. شما میتوانید مقایسه ای از این موضوع را در چهار تصویر زیر مشاهده نمائید. خیابان بوکیت بینتانگ از مهمترین خیابانهای کوالا لامپور در دو تصویر قدیم و جدید با دو تصویر قدیم و جدید از یکی از مهمترین خیابانهای تهران یعنی ولیعصر مقایسه شده اند. امیدواریم با استفاده از توان بالقوه نیورهای جوان و با استعداد کشورمان شهرهایی آبادتر در ایران عزیزمان داشته باشیم.


خیابان بوکیت بینتانگ سال 1950 و حال حاضر


خیابان ولی عصر 1938 و حال حاضر

 

 

 

 

/ 1 نظر / 14 بازدید