ستاره هالیوودی

نشست مشترک هنرمندان ایرانی و هالیوودی در تهران

      

جمعی از هنرمندان سینمای امریکا و دست اندرکاران مراسم معروف اسکار که به ایران سفر کرده اند ، و با حضور در خانه سینما به گفتگو و تبادل نظر با سینماگران ایران پرداختند.

2.jpg

4.jpg

5.jpg

فریده صابری،مائده طهماسبی،آنت بنینگ،آلفر وودارد

 

610x.jpg

610xd.jpg

n00085289-r-b-003.jpg

آنت بنینگ،الن هارینگتون(مسئول گروه)،آلفر وودارد،ویلیام هوربرگ

 

n00085289-r-b-012.jpg

مائده طهماسبی،آنت بنینگ

 

n00085289-r-b-017.jpg

بهاره رهنما،آنت بنینگ

 

n00085289-r-b-006.jpg

L00900352219.jpg

L00900352419.jpg

آلفر وودارد،فاطمه معتمدآریا،آنت بنینگ

 

L00900352372.jpg

نشست سینما گران ایرانی با هنرمندان اسکاری سینمایی دنیا / معتمد آریا و وودارد

 

L00900352152.jpg

نشست سینما گران ایرانی با هنرمندان اسکاری سینمایی دنیا / بنینگ

 

L00900352206.jpg

L00900352024.jpg

نشست سینما گران ایرانی با هنرمندان اسکاری سینمایی دنیا / فاطمه معتمد آریا

 

L00900352262.jpg

نشست سینما گران ایرانی با هنرمندان اسکاری سینمایی دنیا / جهانگیر الماسی

 

L00900352482.jpg

L00900352520.jpg

L00900352571.jpg

/ 0 نظر / 23 بازدید