باغ شاهزاده ماهان

 

 

 آب وهواشناسی و اقلیم


اختلاف فاحش درجه حرارت شب و روز از جمله مشخصات اقلیمی محدوده است. حداقل درجه حرارت در ایستگاه هواشناسی 33/13 درجه و حداکثر آن 16.25 درجه می باشد. متوسط بارندگی سالیانه 77/184 میلی متر، متوسط تبخیر سالیانه 47/17 میلی متر، متوسط رطوبت هوا 31 درصد و متوسط سالانه تابش آفتاب (متوسط تعداد ساعات آفتابی به کل ساعات تئوریک) 64/0 می باشد.مشخصات سه باد اصلی به این قرار می باشند : باد شمالی که در اصطلاح محلی باد پایین نامیده می شود، باد جنوبی معروف به باد بالا و باد شمال شرقی که به باد شهداد شهرت دارد.

  

 

 

 

 

 

زمین شناسی دشت ماهان


در دشت دامنه شمالی کوه بلند جوپار و دامنه غربی کوه پلوار متشکل از آهک های کرتاسه قرار گرفته است. این رسوبات کرتاسه از نظر وسعت و از نظر منابع آب مهم می باشند و رسوبات فوق توسط رسوبات ضخیم دیگر پوشیده می شوند که فاسیس آن از جنوب شرق به شمال غرب تغییر می نماید و جنس آن عمدتاً از فلیش بوده که از لایه های آهک – مارن – ماسه سنگ – سیلیت استون و شیل تشکیل شده است. در کوه جوپار این آهک های کرتاسه توسط کنگلومرای پلیوسن و درکوه پلوا ر توسط سازندهایی از ماسه سنگ و شیل و گچ متعلق به ژوراسیک پوشیده شده است. البنه باید توجه داشته باشیم که حرکت رسوبات بادی در شمال ماهان زمینهای زراعتی را تهدید می‌کند و خطراتی را به همراه می‌آورد. در نتیجه باید به روش‌هایی این رسوبات بادی تثبیت شود .کیفیت آب در این دشت مطلوب می‌باشد و شرایط خاکی خوبی نیز دارد .باید توجه داشت که موقعیت بررسی منابع آب دشت کرمان همراه دشت ماهان بنام دشت کرمان – ماهان توصیف می‌شود و شرایط تقریباً مشابهی دارند.

 

 

 ویژگی‌های محیطی


باغ در بستر کویر درمیان ارتفاعات جوپار و بلوار شکل گرفته است. کوه‌های پر برف جوپار منظر زیبایی در محور اصلی باغ ارایه می‌دهند که ویژگی خاص این منطقه می‌باشد. قرارگیری باغ بر کوهپایه‌های جوپار، علاوه بر ارایه منظر خاص، امکان آبیاری باغ را از قنات تیگران که از این ارتفاعات تغذیه می‌شود فراهم می‌آورد.انتخاب محل باغ شاهزاده علاوه بر موقعیت های طبیعی مساعدی که در بر دارد می‌تواند توجهی به باغ ومقبره های تاریخی دورة صفویه واقع در 50
0 متری ادامه چهار باغ داشته باشد.یکی از دلایل توجیه کننده موقعیت مساعد ماهان، توجه به این نکته می‌باشد که باغ های متعددی در ماهان وجود داشته‌اند،

 

 

 

 

 

 

 

 

 همان طور که وزیری مولف جغرافیای کرمان در رابطه با ماهان چنین می‌نویسد:“ ماهان در شرق مایل به جنوب این بلد به فاصلة هفت فرسخی واقع است، در خوشی آب و هوای معروف است، گویا پانصد باغ متجاوز در آنجا باشد،انگور و هلویش ممتاز است، سایرفواکه نیز نیکو به عمل آید.” محور اصلی باغ 30 درجه با محور شمال – جنوب اختلاف دارد و موقعیت مناسبی را از بابت ایجاد سایه ارایه می‌دهد. بر روی این محور اصلی و در امتداد چهار باغ، سردرخانه برای ورود به باغ شکل می‌گیرد

 

 

 

 

تاریخچه باغ شاهزاده - ماهان - کرمان


باغ شاهزاده ماهان توسط عبدالحمید میرزا ناصر الدوله فرمانفرما در دوره قاجار احداث گردید.وی یازده سال متوالی حکومت کرمان و بلوچستان را داشت و وفات وی به تاریخ 1309 قمری اتفاق افتاد.

 


در جای دیگر گفته شده : ` ... فیروز میرزا در 1296 نیز مجدداً به کرمان آمد و پس از او پسرش عبدالحمید
میرزا ناصرالدوله حکومت کرمان یافت و با لقب فرمانفرما مدت ها حاکم کرمان بودو سفرهای او به بلوچستان و قلع و قمع بلوچ مشهور است. باغ شاهزاده در ماهان از محدثات اوست و مرحوم حاج آخوند پاریزی در وصف این باغ گفته :

حضرت والا چو زماهان خرید خوب و پسندیده و ارزان خریدخواست در آن قریة عنبر سرشت باغی بر پای کند چون بهشتیاد بساتین معلق کنندزنده زنو قصر خورنق کنندباغ همان است ولی مال کیست؟ بر ستم و ظلم بباید گریست`

 

در مورد اتمام کار بنایی باغ شاهزاده گفته شده :

 

` ... کانه همان بنایی که وقتی خبر مرگ ناصرالدوله را شنید ، آخرین تغار گچ را بر سر در عمارت باغ شاهزاده ماهان ( که مشغول بنایی ان بود) کوفت و از چوب بست فرود آمد و بقیه بنا ناتمام ماند ...

 

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید