دستاوردهای انقلاب


یکی می گفت در یزد روی پلاکاردی بزرگ دستاوردهای انقلاب را نوشته اند و در یک بند از آنها نوشته اند : تعداد موبایل در سال ۱۳۵۷ : صفر  در سال ۱۳۸۷ : ۲۰ میلیون ! (شاید هم بیشتر عددش را درست خاطرم نیست)

 

در همین راستا با خودم فکر کردم که بنده هم تعدادی از دستاورد های ۳۰ ساله ام که همگی در ۳۰ سال گذشته به دست آمده را به افکار عمومی ارائه دهم :

نوع دستاورد 

درسال ۱۳۵۷

در سال ۱۳۸۷

قد

صفر

1/84

شماره ی پا

صفر

43

شماره ی چشم

صفر

1/75

وزن

صفر

73

سن

زیر صفر

27

سطح سواد

صفر

فوق لیسانس

تعداد عاشق شدن

صفر

روزی شش بار

انجام فرائض دینی

صفر

در حد قابل قبول

/ 0 نظر / 10 بازدید